Undersøgelsesstrategi – Grounded theory

Undersøgelsesstrategi – Grounded theory

Undersøgelsesstrategi #5: Grounded theory Grounded theory udspringer fra den sociologiske tradition, og går ud på at skabe begreber og teoretiske modeller baseret på egne praktiske erfaringer. Det man når frem til skal altså være forankret (grounded) i praksis. Begreberne og modellerne justeres løbende, efterhånden som man opnår ny viden, der gør det muligt at forstå […]