Undersøgelsesstrategi – Arkivforskning

Undersøgelsesstrategi – Arkivforskning

Arkivforskning muliggør besvarelsen af spørgsmål, som fokuserer på fortiden, såvel som på udviklingen over tid. Som ordet indikerer, gør man, i denne undersøgelsesstrategi, brug af arkiver, såvel som af offentlige fortegnelser, optegnelser og protokoller m.fl.. Dokumenter eller fx lyd og/eller videoklip udgør ens data, og kan samtidig både være historiske såvel som af nyere dato. Disse data bruger man til at udlede egne konklusioner ift. den pågældende problemstilling.

Hvorvidt man kan besvare sit forskningsspørgsmål via arkivforskning afhænger af, om de dokumenter, film, lydoptagelser osv., man skal bruge er tilgængelige i de pågældende offentlige registre og samlinger etc. Selv når man kan få adgang til de relevante informationer, er de måske ikke præcise nok til at være brugbare til opgaven. Derudover kan der mangle informationer, eller man kan pludselig støde hovedet mod en mur, idet man ikke kan få adgang til det dokument man efterspørger pga. fortrolighed eller andre klausuler. Det er derfor af afgørende betydning, at man får klarlagt, hvilke data, det er muligt at tilgå, og at man udfører og tilpasser sin forskning herefter.

Fordele ved arkivforskning

  • Dataene er allerede indsamlet, hvilket normalt er en tidskrævende proces
  • Som undersøger behøver man ikke – i modsætning til fx i et casestudie – at være bange for, at man ved en fejl kommer til at påvirke resultatet af ens studie
  • Det er en omkostningseffektiv undersøgelsesstrategi, idet man ofte gratis kan få adgang til de respektive arkiver og databaser
  • Idet man kan få adgang til data der spænder over årtier, måske endda århundreder, kan man få et sjældent diakront indblik; dvs. syn på den historiske udvikling

Ulemper ved arkivforskning

  • De data man har/får adgang til kan være upålidelige, ikke være indsamlet efter undersøgerens standard eller på anden vis være mangelfulde
  • Mens man ofte kan opbygge generelle billeder omkring en problemstilling, kan det være svært at besvare specifikke spørgsmål
  • Arkiver er ofte blevet fundet bevaringsværdige af offentlige myndigheder og institutioner, hvorfor det kan være svært at finde visse historiske dokumenter over fx almindelige mennesker, der ikke har været i uføre el.l.

Er man opmærksom på ovenstående begrænsninger ved arkivforskning som undersøgelsesstrategi, er det ofte et både spændende og givtigt detektivarbejde at dykke i arkiver. Man kan nemlig finde nye beviser, kortlægge mønstre og finde andre fascinerende detaljer, som tidligere lå hen i det uvisse.

Kilder

Saunders, Mark; Lewis, Philip; Arian Thornhill (2009). Research Methods for Business Students (5. udgave). New York City: Pearson Education.

https://www.enotes.com/homework-help/what-advantages-disadvantages-archival-method-332037

https://mybu.bournemouth.ac.uk/bbcswebdav/orgs/Com_BRAD_0713/RScourses/research_arts/html/course_files/archival_research_2_1.html

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *