Problemformulering – En anden tilgang

Som tidligere nævnt i blogindlægget omkring Hvordan skriver man en god problemformulering så er problemformuleringen måske det enkeltstående vigtigste element i en akademisk opgave. Problemformuleringen er rattet i din bil, som du som studerende skal navigere med, når du skriver din opgave. Hvad der måske er nogen som ikke har fortalt dig, så er der forskel på hvordan man kan skrive en problemformulering. Herunder vil jeg vise dig, en anden tilgang til at skrive en god problemformulering. Tilgangen henvender sig især til bachelor opgaver eller opgaver på bachelor niveau.

Disclaimer: Lyt altid til din vejleder og følg vejlederens råd.

Lad os lige opfriske hvordan en problemformulering overordnet ser ud*:

 • Overordnet spørgsmål
  • Beskrivende undersøgelses spørgsmål
  • Analyserende undersøgelses spørgsmål
  • Vurderende undersøgelses spørgsmål

* Du kan læse mere omkring opbygningen af en problemformulering i bogen Det Gyldne Overblik

I denne ‘anden’ tilgang, er der ingen forskel på det den overordnet opbygning, men der er stor forskel på hvilken måde du skal gribe udformningen og indholdet i de enkelte undersøgelses spørgsmål an på. I denne anden tilgang skal du som studerende i højere grad udfolde teoriapparatet og beskrive hvad og hvordan teorien anskuer dit overordnet spørgsmål. JA – det var forvirrende og derfor tager vi et eksempel:

Eksempel: Du er i praktik i Kinderbox, som arrangerer en årlig tilbagevendende festival for børn i Odense. Kinderbox har mange frivillige, som hjælper til på festival dagen og festivallen kunne ikke løbe rundt uden de mange frivillige som hjælper hvert år. Der er dog en udfordring, de frivillige vender ikke tilbage, så der skal findes nye frivillige hvert år. Denne problemstilling har du valgt at skrive bachelor omkring.

Dit overordnet spørgsmål lyder derfor:

Hvordan kan Kinderbox rekruttere og motivere projektorienterede frivillige i sådan grad at de vender tilbage og hjælper til med festivallen over flere år?

 • Beskrivende: Hvad kan man gøre for at tiltrække og motivere frivillige?
 • Analyserende: Hvilke motivationsstrategier og metoder bruger andre festivaller succesfuldt i deres arbejde med frivillige?
  Vurderende: Hvordan kan Kinderbox engagere deres projektorienterede frivillige så der bliver ambassadør og vender tilbage til Kinderbox hvert år?

Den største forskel i denne måde at skrive problemformulering på, er at der i det beskrivende undersøgelsesspørgsmål udfoldes teori, hvor der i bogens tilgang var fokus på at beskrive problemets kontekst fx virksomheden. Nedenstående tabel skulle gerne visualisere hvad der sker i de enkelte undersøgelsesspørgsmål i denne anden tilgang:

Beskrivende undersøgelsesspørgsmålHer bliver der fundet litteratur og teori og på baggrund af det bliver der beskrevet hvad teori og litteratur siger omkring motivation af frivilligeTeori
Analyserende undersøgelsesspørgsmålHer anvendes de fundne teorier til en kontekst, i dette tilfælde til en dataindsamling og analyse af andre festivaller og hvordan de motiverer frivillige. Resultaterne af analysen er fundamentet til det vurderende undersøgelsesspørgsmålTeorien bliver anvendt på en kontekst
Vurderende undersøgelsesspørgsmålHer bliver de anvendte teorier samt resultaterne fra det analyserende undersøgelsesspørgsmål anvendt til at vurdere hvad Kinderbox kan gøre med deres udfordringAnvendt teori + kontekst = Løsninger

Der bliver i højere grad i denne tilgang brugt energi på at beskrive litteraturens bud på hvordan motivation af frivillige kan/bør foregå samt en beskrivelse af hvilke motivationsstrategier der findes i litteraturen. Det “tvinger” derfor også dig som studerende til, at granske litteraturen på det område som du skriver indenfor – dette styrker din opgave betragteligt!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *