Undersøgelsesstrategi – Spørgeskema

Undersøgelsesstrategi – Spørgeskema

Undersøgelsesstrategi – Spørgeskema  Det bedste udgangspunkt for at foretage en hvilken som helst undersøgelse er, at man er interesseret i at undersøge et specifikt fænomen eller en problemstilling, for at blive klogere på selvsamme. For at kunne kvalificere som videnskabelig, tager man i denne undersøgelsesstrategi udgangspunkt i spørgeskemaet, som genererer data i form af tal. […]

Undersøgelsesstrategi – Eksperiment

Undersøgelsesstrategi – Eksperiment

Undersøgelsesstrategi – Eksperiment  Eksperimentet har til formål at påvise nye sammenhænge, eller at efterprøve en videnskabelig hypotese eller teori. Undersøgelsesstrategien er central i alle naturvidenskaber, herunder i fysikken og matematikken, og derudover i fx psykologien. Ordet eksperiment kommer af latin og betyder ’forsøge’. Fordi der ikke gives nogen specifik opskrift på udformningen af et eksperiment, […]

Undersøgelsesstrategi – Casestudie

Undersøgelsesstrategi – Casestudie

Undersøgelsesstrategi – Casestudie Casestudiet kan defineres som den videnskabelige undersøgelse af konkrete fænomener mhp. at opnå detaljeret viden om selvsamme. Et casestudie er brugbart til at besvare både hvad-, hvordan- og hvorfor-spørgsmål, og anvendes typisk ifm. tre overordnede typer af fænomener: Systemer: Et eksempel kunne være undersøgelsen af videndelingen i en virksomheds kundeserviceafdeling Forløb: Fx […]

Undersøgelsesstrategi – Arkivforskning

Undersøgelsesstrategi – Arkivforskning

Undersøgelsesstrategi – Arkivforskning Arkivforskning muliggør besvarelsen af spørgsmål, som fokuserer på fortiden, såvel som på udviklingen over tid. Som ordet indikerer, gør man, i denne undersøgelsesstrategi, brug af arkiver, såvel som af offentlige fortegnelser, optegnelser og protokoller m.fl.. Dokumenter eller fx lyd og/eller videoklip udgør ens data, og kan samtidig både være historiske såvel som […]

Undersøgelsesstrategi – Aktionsforskning

Undersøgelsesstrategi – Aktionsforskning

Undersøgelsesstrategi #4: Aktionsforskning I aktionsforskningen er forskeren direkte engageret i sociale forandringsprocesser, fx i lokalsamfund, institutioner eller virksomheder. Det er altså aktionen, dvs. handlingen, som står i centrum af forskningsarbejdet. I stedet for, på tilskuermanér, at afsløre sociale forhold via indsamling og fortolkning af neutrale data, griber forskeren bevidst ind i den sociale virkelighed som aktør. […]