Undersøgelsesstrategi – Etnografi

Undersøgelsesstrategi – Etnografi

Undersøgelsesstrategi – Etnografi Etnografi er studiet af verdens folkeslag og kulturer, herunder af forskellige samfundsformers forskellig- og mangfoldighed. Etnografer laver således studier af erhvervsøkonomi, slægtsskabsforhold, politiske og sociale bevægelser og meget andet. De samfund, som man studerer, er som udgangspunkt anderledes end ens eget. Det er her etnografiens opgave at forstå, fortolke og forklare de […]

Undersøgelsesstrategi – Grounded theory

Undersøgelsesstrategi – Grounded theory

Undersøgelsesstrategi #5: Grounded theory Grounded theory udspringer fra den sociologiske tradition, og går ud på at skabe begreber og teoretiske modeller baseret på egne praktiske erfaringer. Det man når frem til skal altså være forankret (grounded) i praksis. Begreberne og modellerne justeres løbende, efterhånden som man opnår ny viden, der gør det muligt at forstå […]

Hvordan skriver man en god problemformulering?

Hvordan skriver man en god problemformulering?

En problemformulering er et udfordrende element for mange studerende på korte og mellemlange uddannelser. Udfordringen opstår fordi den studerende ikke har kendskab til vigtigheden af problemformuleringen, og derfor opfatter den som noget der bare skal overstås. Vigtigheden Problemformuleringen er kernen i din opgave idet den danner grundlag for din struktur. Det vil altså sige, at når du har […]

Må man skrive ”jeg” i en akademisk opgave?

Må man skrive ”jeg” i en akademisk opgave?

Ifølge Signe Skov, skrivekonsulent ved Københavns Universitet, er det tilladt at bruge ”jeg” de steder i opgaven hvor det rent faktisk er opgaveskriveren der gør noget (http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/sprogtest/). Dvs. særligt i indledning og på det vurderende niveau, samt i opgavens afslutning, herunder i diskussions– og konklusionsafsnit. I disse afsnit er det ligefrem mest præcist at bruge […]

Primær og sekundær data

Primær og sekundær data

Primær og sekundær data Det kan godt være lidt svært at finde hoved og hale i hvornår der er snak om primær og sekundær data. Primær data: Er data, du har indsamlet og ofte til at belyse et specifikt fænomen(område). Sekundær data: Er data, der ikke er indsamlet af dig og/eller data som allerede er fortolket af andre […]